Legendární výlet Benedikta XVI. tentokráté do České republiky

Basilika sv. Václava a centrum Staré Boleslavi

22. 5. 2009 15:12
Rubrika: články

Basilika sv. VÁCLAVABasilika sv.Václava už od počátku měla sloužit jako velké mauzoleum nad hrobem sv. Václava. Založil ji kníže Břetislav I. kolem r. 1042 a zároveň zřídil v r. 1052 kolegiátní kapitulu. Důvodem bylo pokání, které kníže obdržel od papeže Benedikta IX. za vyplenění polského Hnězdna českým vojskem a následné uloupení ostatků sv. Vojtěcha, jeho bratra Radima a Pěti sv. bratří. Kostel byl vysvěcen 19.5.1046 pražským biskupem Šebířem a dočíst se o tom můžeme v kronice, kterou napsal kanovník Kosmas. Prastarý kostel sv. Kosmy a Damiána, před nímž byl sv. Václav zavražděn, byl pojat do nové stavby, která však mohla být v úplnosti dokončena až r. 1052.

Půdorys svatyně románské basiliky je trojlodní. Ta si až dodnes uchovala původní stavební dispozici a základy obou věží při západním průčelí. Jejím srdcem se stala románská krypta uchovávající původní hrob sv. Václava. V každém případě velikost basiliky svědčí o významu, jakého se této stavbě od samého počátku dostalo, i o velkém počtu poutníků, kteří na toto nejstarší české poutní místo přicházeli.

 


Kostel značně utrpěl za husitských nepokojů. Opravy začaly ještě v 15. stol. a protáhly se až do konce 16. století. V letech 1639 - 1640 kostel poničilo švédské vojsko, které si u něj zřídilo opevněný tábor. Basilika byla záhy proměněna ve stáj pro koně. Při ústupu Švédů z jejich ležení byl kostel navíc z neopatrnosti zapálen.

K obnově těžce poškozené basiliky bylo možno přistoupit až po skončení třicetileté války. Chrám byl nově vysvěcen roku 1691. K dalším významnějším opravám došlo zásluhou preláta Jana Paulyho. Celý chrám byl uvnitř i vně opraven. Poslední dílčí opravy proběhly za obtížných okolností v dobách totality a nedlouho po jejím skončení. V roce 2002 byla zahájena celková revitalizace areálu kolem kostela, na kterou by nyní měla navázat komplexní obnova této Národní kulturní památky.

 


Zařízení kostela je převážně barokní, ale je zde i rokoková kazatelna se sochami církevních otců. Pozornost poutníků přitahuje zejména kamenné sousoší Zavraždění sv.Václava z dílny sochaře Matyáše B. Brauna s mramorovou oltářní architekturou od Františka M. Kaňky.

Centrum Staré Boleslavi

 

Už císař Karel IV. nechal obehnat Starou Boleslav novou kamenno zdí a zbudoval dvě vstupní brány. Dochovala se však jen jedna. V děkanské zahradě bylo ovšem objeveno archeologickým výzkumem zdivo "z kamene a vápna" už z desátého století, za vlády Boleslava I.

Staroboleslavské náměstí obklopuje řada pozoruhodných domů. Jezuitská rezidence, která byla zbudována v závěru 17. století, nebo císařský zájezdní hostinec Slovanský dvůr, který otevřel své brány poutníkům už roku 1678. Bývalé proboštství z let 1728-1734 a kaple blahoslaveného Podivena z roku 1738 byly postaveny podle návrhu Dientzenhofera.

V 18. století se město rozrostlo s josefínskými reformami a dostalo stálou vojenskou posádku. V sedmdesátých letech 18. století byla za Starou Boleslaví položena důležitá železniční trať směrem na Děčín, ale až roku 1898 Stará Boleslav obdržela titul města. V centru náměstí symbolizuje staroboleslavskou tradici socha knížete Václava od Stanislava Suchardy.


pozn. Zkráceno a upraveno, zdroj převážně: www.staraboleslav.com

Zobrazeno 1923×

Komentáře

Josef Drahonský (zef)

Mel sem tu moznost par dni delat ve meste brandys nad labem-stara boleslav.a pokud jsem pojedete tak si prohlednete nejen kostel sv vaclava ale i kostel panny marie a to nejlepe v celou hodinu protoze hodiny na vezi kostela p.marie odbijeji celou hodinu zvonkohrou ktera hraje pisne tisickrate pozdravujem tebe a svaty vaclave

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona