Legendární výlet Benedikta XVI. tentokráté do České republiky

Jan Maria Vianney

30. 6. 2009 13:07
Rubrika: články

Kdo byl Jan Maria Vianney?

Papež Benedikt XVI. vyhlásil Rok kněží, jehož patronem se stal Jan Maria Vianney, proto jsme o něm vyhledali jeho krátký životopis. Tento svatý je zároveň patronem farářů.

Myšlenka pro nás, kterou nevědomky vyřkla hospodyně z domu, kde svatý bydlel, ještě za jeho života: "Se svatými to není jednoduché." :)


Jan Maria Vianney se narodil 8. května 1786 v rolnické rodině severozápadně od Lyonu v obci Dardilly. Dětství neměl lehké, musel mnoho pracovat a do školy začal chodit až v 17 letech. Na zvládnutí školní látky však už bylo pro něho pozdě. Ujal se ho tedy kněz Balley z lyonského předměstí. Vážil si Janovy neobyčejné zbožnosti. Všiml si ho již dávno, když se Jan při pasení dobytka modlíval u mariánské sošky. Pater Balley jej připravil na studia a Janovi se na druhý pokus a po horlivých přímluvách patera Balleye podařilo dostat do semináře v Lyonu. Studoval velmi špatně, závěrečné zkoušky mu dokonce dovolili skládat ve francouzštině místo běžné latiny. Ale svou zbožností a také přímluvou generálního vikáře se dočkal 9. srpna r. 1815 vysvěcení na kněze.Farář Balley ho přijal jako kaplana v Ecully a dál ho vedl v odříkavém a ctnostném způsobu života. Jan začal záhy vynikat jako zpovědník. Po Balleyově smrti Jan jen velmi těžce vycházel s novým farářem, proto ho církevní představení poslali do vesnice Ars, která ležela 30 km severně od Lyonu a měla cca 230 obyvatel.

V Ars Jan zůstal až do své smrti. Jeho začátky nebyly snadné. Vesnice byla známá svou bezbožností, Jan neoplýval velkou výřečností, jeho vystupování bylo velmi prosté a kázání neumělá. O to víc se arský farář modlil, postil a výsledky se začaly ukazovat. Lidí v kostele přibývalo, u zpovědnice se začaly tvořit fronty, pod kazatelnou se tísnily zástupy. Nakonec sedával až 16 hodin denně ve zpovědnici a bojoval o záchranu lidských duší. K tomuto boji jej Bůh vybavil citlivostí s schopností vidět do lidského nitra.

Přes velikou oblíbenost a náročnou práci žil farář arský velmi skromě. Většinu toho, co dostal, rozdal potřebným. Dodnes je možné si v Ars prohlédnout jeho světnici, která je skutečně velice prostě a chudě zařízená.

Jan Maria Vianney zemřel ve věku 73 let. V roce 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech farářů. Jeho osobnost byla umělecky ztvárněna v románu "Pod sluncem Satanovým" francouzským spisovatelem Georgesem Bernanosem.

 

 

Odkazy:
Oficiální stránky poutního místa v Ars: www.arsnet.org.
Kázání faráře arského na webu www.fatym.com: část první, část druhá.
Život faráře arského na Wikipedii

Zobrazeno 1743×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona