Legendární výlet Benedikta XVI. tentokráté do České republiky

Life of Benedikt XVI.

24. 6. 2009 13:57

Film Documents Life of Benedict XVI

Dokumentární film o životě Benedikta XVI.

 

VATICAN CITY, JUNE 23, 2009 (Zenit.org).- Rome Reports has released the first in-depth documentary on Benedict XVI from his childhood in Bavaria, Germany, through the first years of his pontificate.

Vatikán, 23.6.2009. - Římský zpravodaj oficiálně zveřejnil informace o velmi důkladně zpracovaném dokumentárním filmu o papeži Benediktu XVI., který začíná od jeho dětství prožitém v Bavorsku a pokračuje až k prvním létům jeho pontifikátu.

Titled "Benedict XVI: A Love Affair With the Truth," the 54-minute biographical film includes footage of Joseph Ratzinger as a boy growing up in Nazi Germany, to his ordination to the priesthood, as a cardinal and head of the Congregation for the Doctrine of the Faith, and his election to the papacy.


 

S názvem „Benedikt XVI.: Milostný vztah s pravdou," zahrnuje tento padesátičtyřminutový dokumet střípky z života Josefa Ratzingera nejprve jako chlapce vyrůstajícího v nacistickém Německu, následně ukazuje cestu k jeho vysvěcení na kněze, posléze na kardinála. Následuje ustanovení ho hlavou Kongregace pro nauku víry a je zakončeno přítomností - jeho zvolením papežem.


"This film reveals the real Joseph Ratzinger, a man who always sought and loved the truth, and has combined a brilliant mind with the pastoral heart of a shepherd in love with his flock," reports HDH communication, the exclusive distributor of Vatican Television Center productions.

„Tento film odkrývá opravdového Josefa Ratzingera, muže, který vždy hledal a miloval pravdu a dokázal skombinovat vynikající myšlení s klidným srdcem dobrého pastýře v lásce k jeho stádu," oznámily HDH zprávy, exklusivní distributor produkce Centra vatikánské televize.

Zobrazeno 1143×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona