Legendární výlet Benedikta XVI. tentokráté do České republiky

Děkovný dopis papeže Benedikta XVI.

13. 11. 2009 13:30
Rubrika: aktuality | Štítky: z jedné vlny

Papež Benedikt XVI. poděkoval ve svém dopisu, zaslaném kardinálu Miloslavu Vlkovi, za "vřelé přijetí a milou pohostinnost". Děkovný dopis zaslal také papežský ceremonář Mons. Guido Marini. Oba dopisy zde nabízíme k přečtení. Jsou převzaty z http://www.apha.cz/benedikt-xvi-jeste-jednou-podekoval-za-vrele-prijeti/ .


Váženému spolubratru,
panu kardinálovi Miloslavu Vlkovi, arcibiskupovi pražskému


Ještě jednou bych Vám rád poděkoval za vřelé přijetí a milou pohostinnost, které se mi
dostalo od Vás a věřících Vaší arcidiecéze během mého nedávného pobytu v České
republice.

Prosím Vás, abyste mé vděčné a srdečné uznání předal svým spolupracovníkům, kteří byli
zapojeni do přípravy cesty, do koordinace různých setkání, zvláště pak do organizace a
průběhu slavnostní mše svaté ve Staré Boleslavi. Prosím, abyste mou vděčnost
zprostředkoval i představitelům veřejného života a všem, kdo jakýmkoli způsobem
přispěli k mému příjemnému pobytu. Bůh ať žehná a oplatí všem jejich laskavou dobrotu!
Uchovávám živě v paměti všechna setkání a mše svaté, které proběhly, a přeji si z celého
srdce, aby všechen křesťanský lid, svěřený Vaší pastorační péči, mohl z této události
milosti získat novou duchovní a apoštolskou horlivost. Spojuji se s Vámi v modlitbě k
Duchu svatému, aby se světlo evangelia stále více šířilo ve Vaší zemi. O to prosím Pána a
na znamení své lásky rád uděluji Vám, kněžím, řeholnicím, řeholníkům a věřícím laikům
arcidiecéze své apoštolské požehnání.

Benedikt XVI.

 

Vaše Eminence,

těší mne, že Vám po návratu Svatého otce z jeho apoštolské cesty v České
republice mohu poblahopřát ke zdaru této pastorační návštěvy papeže Benedikta XVI. v
České republice a zvláště ve Vaší pražské arcidiecézi.
Slavení, kterým Svatý otec předsedal, proběhla za živé a intenzivní účasti velkého
počtu věřících, kteří se sešli, aby naslouchali Petrovu nástupci. Obzvláště mše svatá v den
slavnosti národního patrona, ve Staré Boleslavi, zůstane v paměti účastníků a bude
připomínána coby vzor pro celé katolické společenství arcidiecéze.
Prosím Vás, abyste vyřídil zvláštní poděkování svým váženým a milým
spolupracovníkům, zvláště pak biskupovi Malému a knězi Vladimíru Málkovi jako i všem,
kdo byli zapojeni do organizace a průběhu slavení: kněžím, řeholníkům, řeholnicím,
laikům a bohoslovcům, kteří liturgickou službu vykonali s důstojností, jak při nešporách
v nádherné katedrále, tak i při slavnostní mši svaté.
V úctě

Guido Marini
papežský ceremonář
Vatikán 14. října 2009

Ve Vatikánu 9. října 2009

Zobrazeno 4234×

Komentáře

VítekZ

Deo gracias! :) <br />
Všem příliš nadšeným zastáncům čehokoli: Opovažte se tenhle krásný dopis zkazit tím, že ho budete někomu mlátit o hlavu ;)

Domi

Krásný! :o)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona